Cuentos en Petits! Grans! Llibres

Cuentos en Petits! Grans! Llibres

jueves, 4 de mayo de 2017

Una Abraçada!
Títol: Una Abraçada!
Autor- il·lustrador: Guido Van Genechten
Editorial: Símbol Editors
 ISBN: 9788495987693


Avui comparteixo el comentari d’un llibre que em va enamorar. Des que vaig veure la seva portada, fins a la lectura de la contraportada, és d'aquests llibres que desitjaries que tinguessin centenars de pàgines i anar passant-les poc a poc perquè no s'acabi mai. Però després de la seva aparença de llibre per a la franja de 0-3 anys, és un llibre que pot gaudir-se en diferents moments de la vida i aquest és un altre dels motius que em porten a triar-lo: m'agraden especialment els llibres aptes per a totes les edats. 

M'imagino explicar-lo en una residència de gent gran i com ho gaudirien o bé compartir-lo en una sessió de contes intergeneracional. Els llibres solen estar associats a la lectura, per tant a la lletra. De manera que escriure i publicar llibres per a nens molt petits, quan àdhuc no tenen l'autonomia per anar a “llegir” i buscar ells mateixos les històries, no és tasca fàcil. Com acostar-los als llibres, com explicar-los? Com introduir al món de les paraules als nadons?. Requereix temps i amor. Els nens de 0 a 3 anys llegeixen com s'alimenten, dormen, es comuniquen: des del vincle afectiu que estableixen amb l'adult. 

Aquest és un llibre que explica moltes de les situacions i possibilitats que hi ha per abraçar-nos.
Després del seu relat senzill amb les paraules justes, guarda l'essència del que tots els humans, tinguem l'edat que tinguem, necessitem: abraçades. I ho fa de manera respectuosa, fent-nos entendre la varietat d'abraçades i expressions d'amor que poden haver-hi al llarg dels diferents personatges que van apareixent.  Tenim tendència a pensar que hi ha unes poques maneres d'abraçar, d'acord al que percebem internament que ens agrada a nosaltres mateixos. D'aquesta manera, en general ho expressem a les persones que estimem. No obstant això, cada persona rep l'expressió d'afecte de l'altre de manera diferent. Hi ha nens que fins i tot rebutgen el contacte físic: van tenir experiències traumàtiques de les primeres relacions afectives, o bé tenen algun tipus d'estat afectiu que els inhibeix en la comunicació amb els altres, entre molts motius. 

En les formacions que imparteixo, sempre poso l'accent principalment en el “consentiment” que hem de demanar, com a educadors o professionals que estem en contacte amb nens, especialment per entrar en contacte físic amb els més petits (sigui un canvi de bolquer, un petó o una abraçada). Fins i tot abans d'haver-hi paraula, hi ha maneres de comunicar i rebre l'aprovació d'un nen perquè ens acostem, el toquem o l’abracem. 

Aquí els personatges ens acosten a moltes maneres de donar i rebre una abraçada. Prendre consciència i observar de quina manera un nen ens expressa el seu desig de ser abraçat o abraçar-nos, forma part d'aquest vincle que estem construint. Aquest llibre és una gran oportunitat per posar paraules a totes aquestes sensacions abans dels 2 anys. I en nens que ja tenen possibilitat de parlar d'això, és un llibre que pot permetre'ns abordar el tema en tutories i activitats vinculades a l'acompanyament i educació emocional.Verónica Bronstein
Psicòloga. Directora del Institut de la infància.


Reseña en castellano


Hoy comparto un libro que me enamoró. Desde que vi su portada, hasta la lectura de la contraportada, es de esos libros que desearías que tuvieran cientos de páginas e ir pasándolas poquito a poquito para que no se acabe nunca. Pero tras su apariencia de libro para la franja de 0-3 años es un libro que puede disfrutarse en diferentes momentos de la vida y ese es otro de los motivos que me llevan a elegirlo: me gustan especialmente los libros aptos para todas las edades. Me imagino contarlo en una residencia de gente grande y lo mucho que disfrutarían o bien compartirlo en una sesión de cuentos intergeneracional.
Los libros suelen estar asociados a la lectura, por tanto a la letra. De manera que escribir y publicar libros para niños muy pequeños, cuando aun no tienen la autonomía por ir a “leer” y buscar ellos mismos las historias, no es tarea fácil. Cómo acercarles a los libros, qué contarles, cómo hacerlo? Cómo introducir en el mundo de las palabras a los bebés?. Requiere tiempo y amor. Los niños de 0 a 3 años leen como se alimentan, duermen, se comunican: desde el vínculo afectivo que establecen con el adulto.

Este es un libro que explica muchas de las situaciones y posibilidades que hay para abrazarnos.
Tras su relato sencillo con las palabras justas, guarda la esencia de lo que todos los humanos, tengamos la edad que tengamos necesitamos: abrazos. Y lo hace de manera respetuosa, haciéndonos entender la variedad de abrazos y expresiones de amor que pueden haber a lo largo de los diferentes personajes que van apareciendo.

Tendemos a pensar que hay unos pocos modos de abrazar, de acuerdo a lo que percibimos internamente que nos agrada a nosotros mismos. De este modo en general lo expresamos a las personas que queremos. Sin embargo, cada persona recibe la expresión de afecto del otro de manera diferente. Hay niños que incluso rechazan el contacto físico, tuvieron experiencias traumáticas de las primeras relaciones afectivas, desencuentros o bien tienen algún tipo de estado afectivo que les inhibe en la comunicación con los demás. En las formaciones que imparto, siempre hago especial hincapié en el “consentimiento” que hemos de pedir, como educadores o profesionales que estamos en contacto con niños, especialmente para entrar en contacto físico con los más pequeños (sea un cambio de pañal, un beso o un abrazo). Incluso antes de haber palabra, hay modos de comunicar y recibir la aprobación de un niño para que nos acerquemos, lo toquemos o abracemos.  

Aquí los personajes nos acercan a muchas maneras de dar y recibir un abrazo. Tomar conciencia y observar de qué manera un niño nos expresa su deseo de ser abrazado o abrazarnos, forma parte de ese vínculo que estamos construyendo. Este libro es una gran oportunidad para poner palabras a todas estas sensaciones antes de los 2 años. Y en niños que ya tienen posibilidad de hablar de ello, es un libro que puede permitirnos abordar el tema en tutorías y actividades vinculadas al acompañamiento y educación emocional.
 Verónica Bronstein
Psicóloga. Directora del Institut de la infancia.No hay comentarios:

Publicar un comentario